प्रश्नोत्तर

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 2
  • Videos 0
  • Exercises 9
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

कविता 

Notes

शब्दवर्ग

प्रश्नोत्तर कविता अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरुले शब्दाबर्गका आधारमा शब्दहरू छुट्याउन सक्नेछन | Learn More

प्रश्नोत्तर कविता

उपजाति र वसन्ततिलका छन्दमा रचित प्रस्तुत कवितामा कविले जीवनोपयोगी सुक्तिका रूपमा आएका यी प्रसङ्गले सत्य पक्षको खोजी गर्न पनि सहयोग गर्दछ | प्रस्तुत कवितामा कविले प्रश्न सोध्दै त्यसको उत्तर पनि दिएका छन् | कविता मार्फत समाजलाई नैतिक चेतना तथा आदर्शतिर उन्मुख गराउने प्रयत्न गरेका छन् पहिलो पंतिमा शत्रु कसलाई मान्ने भन्दा आफ्नै दश इन्द्रिय शत्रु र तिनै दश इन्द्रिय मित्र पनि हुन् भन्दछन् Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.