भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 2
  • Videos 0
  • Exercises 31
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

 बादविवाद

Notes

भाग्य भन्दा परिश्रम ठुलो

यस नोटमा वादविवाद भनेको के हो त्यसको परिचय साथै वादविवाद लेख्ने तरिका सिकाईएको छ | Learn More

शब्दभण्डार

यस नोटमा शब्दभण्डार अन्तरगत परिभाषितक शब्द ,प्राविधिक शब्दको बारेमा उल्लेख गरिएको छ | Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.