सहिदहरुको सम्झनामा

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 2
  • Videos 0
  • Exercises 27
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

कविता 

Notes

सहिदहरूका सम्झनामा

यस नोटमा भूपी शेरचन सम्मान/पुरस्कारसेवा, पेसा र संलग्नता भूपी शेरचनका प्रकाशित कृतिहरूर कविताको मूल भाव उल्लेख गरिएको छ | Learn More

पदयोग र पदवियोग

यस नोटमा पदयोग र पदवियोगको बारेमा व्याख्या गरिएको छ साथै पदयोग हुने अवस्था र पदवियोग हुने अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ | Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.