भलादमी

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 1
  • Videos 0
  • Exercises 0
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

निबन्ध

Notes

नेपाली शब्दको पहिचान र प्रकार

शब्द भाषाको अर्थपूर्ण एकाइ हो। भाषिक प्रयोगमा शब्दको विशिष्ट भूमिका रहन्छ। यसले भाषाको बोध तथा अभिव्यक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस नोटमा नेपाली शब्द र त्यसको प्रकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.