मधुमालतीको कथा

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 2
  • Videos 0
  • Exercises 0
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

कथा

Notes

लेख्य चिन्ह र तिनको प्रयोग

यस नोटमा लेख्य चिन्ह र तिनको प्रयोगको बारेमा व्याख्या गरिएको छ|

Learn More

शब्दवर्ग

नामिक पदसँग जोडिएर वा सम्बन्धित भएर वाक्य भित्रका अन्य पदहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने विभक्ति बाहेकका अव्यय शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ| यस नोटमा नाम्योगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातको बारेमा व्याख्या गरिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.