खाद्य सङ्कटर र जैविक विविधता

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 2
  • Videos 0
  • Exercises 0
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

निबन्ध

Notes

वाच्य

वाच्य भनेको भनाइ हो| अथवा क्रियापदको रखाई नै वाच्य हो| वाच्यको पहिचान क्रियाका आधारमा गरिन्छ| वाच्यमा कर्ता, कर्म र भावका आधारमा कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्ने तरिका नै वाच्य हो| यस नोटमा वाच्य र तिनको प्रकारको बारेमा लेखिएको छ|

Learn More

उक्ति/ कथन

उक्ति भनेको भनाइ हो| आफ्नो मनमा लागेका कुरालाई बोलेर वा लेखेर अभिव्यक्त गर्ने तरिकालाई उक्ति भनिन्छ| यस नोटमा उक्ति र उक्ति परिवर्तनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.