संयोजक

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

संयोजक

व्याकरण

संयोजक

वाक्यभित्रका दुई वा सो भन्दा बढी शब्द, शब्दावली तथा उपवाक्य, वाक्य जोड्ने अब्यय शब्दलाई संयोजन भनिन्छ |

उदाहरण = बादल लाग्यो ततर पानी परेन |

मनमायासंग रिसएकोछु किनकी मलाई नराम्रोसंग गाली गरी |

अभ्यास

 • पाठको पहिलो अनुच्छेदबाट पाँच ओटा विशेषण शब्द खोजेर लेख :

उत्तर – आधुनिक, अनुपम, जटिल, निर्जीव, धेरै

 

 • पाठको पहिलो अनुच्छेदलाई सामान्य भविष्यत् कालमा परिवर्तन गरी पुर्नलेखन गर :

उत्तर – कम्प्युटर आधुनिक विज्ञानले मानवलाई दिएको अनुपम उपहार हुनेछ | कम्प्यूटरलि एक सामान्य प्रयोजनको जटिल विद्युतीय स्वचालित उपकरण भनिनेछ | यसले अंकगणितका जटिलतम समस्याहरुलाई तीव्र गतिका साथ सहि ढंगले सम्पादन गर्ने काम गर्नेछ | एउतै समयमा अधिकतम कार्यहरु सम्पन्न गर्ने सक्नु यसको महत्वपूर्ण विशेषता हुनेछ | निर्जीव वस्तु भएर पनि धेरै तथ्यहरुलाई लामो समयसम्म स्मरण र भण्डारण गरी राख्न सक्ने क्षमता कम्प्युटर हुनेछ | कम्प्युटर मानवको मस्तिष्कद्रारा निर्मित यन्त्र हो |

 

 • पाठबाट संयोजक शब्दहरु टिप् :

उतर – र, ववा, तथा, या , कि, भने, किनभने, जो ऊ

 

पाठ `१७

एकाङकी

हामी एउटै हौ

 • उत्तर भन :
 • ‘हामी एउटै हौ’ कस्तो विधा हो ?

उत्तर – ‘हामी एउटै हौ’ (नाटक) एकांकी विधा हो |

 • यस एकांकीमा कति जना पात्र छन् ?

उत्तर – यस एकांकीका चार जना पात्र छन् |

 • स्नेह पाउँदा हाम्रो मन के गर्न थाल्छ ?

उत्तर – स्नेह पाउँदा हाम्रो मन मयुर झै प्वाँख फिजाएर नाच्न थाल्छ|

 • कमलले बुबाकै किन रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो ?

उत्तर – कमलले बुबालाई पुल भत्केकाले रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो

 • पीडा हुँदा हाम्रो मन कस्तो हुन्छ |

उत्तर – पीडा हुँदा हाम्रो मन कालो बादल झै धुम्म हुन्छ |

 • पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुटयाऊ :
 • विजया हाम्रो देशको राजधानीमा बस्छिन् |

उत्तर - विजया हाम्रो देशको राजधानीमा बस्छिन् | ( ठिक)

 • हामी सबै यस राष्ट्रको सिमा रक्षामा तैनाथ सजग प्रहरी हौं |

उत्तर - हामी सबै यस राष्ट्रको सिमा रक्षामा तैनाथ सजग प्रहरी हौं |

 • विश्वका असंख्य मानवमध्ये हामी नेपाली हों |

उत्तर - विश्वका असंख्य मानवमध्ये हामी नेपाली हों | (ठिक)

 

Things to remember
 • It includes every relationship which established among the people.
 • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
 • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
 • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.