वाच्य परिवर्तन

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

वाच्य परिवर्तन

व्याकरण

कुनै वाक्यको संरचनालाई लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदरका आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई वाक्य परिवर्तन भनिन्छ |

 • कोष्ठकमा दिइएको सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर :
 • न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाइन |( वर्तमान काल)

उत्तर न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाउंछिन् |

 • न्युटनले नयाँ आविष्कार गरे | ( सामान्य भविष्यत)

उत्तर - न्युटनले नयाँ आविष्कार गर्नेछन् |

 • मैले न्युटनको पाठ पढें | ( तृतीय पुरुष )

उत्तर – उसले न्युटनको पाठ पढ्यो |

 • न्युटनका ममा असल थिए |( बहु बचन )

उत्तर – न्युटनका मामाहरु असल थिए |

 • न्युटनका बाबा थिएनन् | (स्त्रीलिङ्ग )

उत्तर - न्युटनकी आमा थिइनन् |

 • तिनीहरु न्युटनको पाठ पढ्छन् | (प्रथम पुरुष )

उत्तर – हामीहरु न्युटनको पाठ पढ़छौ |

 

 • पद सङ्गीत मिलाई मिलाई पुनलेर्खन गर :
 • मैले न्युटनको पाठ पढ्यो |
 • ) हामीले पानी घट्ट देख्यो |
 • साथीहरु धुपघडी देखेर |
 • आमाले कम्प्युटर किनेको थियो |
 • मेरो बहिनी टेलिस्कोप हेर्छ |
 • तिनीहरु निकै प्रतिभाशालि थियो |
 • उनले गणित विषयमा निकै ठुल्लो दक्षता देखायो |
 • मेरो साथीहरु अनुसन्धान गर्दै छ |
 • तिमि टेलिस्कोप हर्नुहुन्छ |
 • ऊ अनुसन्धान तल्लिन थिए |

 

उत्तर-

 • मैले न्युटनको पाठ पढें |
 • ) हामीले पानी घट्ट देख्यौ |
 • साथीहरु धुपघडी देखेर हाँसेछन् |
 • आमाले कम्प्युटर किन्नुभएको थियो |
 • मेरो बहिनी टेलिस्कोप हेर्छे |
 • तिनीहरु निकै प्रतिभाशालि थिए |
 • उनले गणित विषयमा निकै ठुल्लो दक्षता देखाए |
 • मेरो साथीहरु अनुसन्धान गर्दैछन् |
 • तपाई टेलिस्कोप हर्नुहुन्छ |
 • ऊ अनुसन्धानमा तल्लिन थिए |

 

 • तलका वाक्यलाई भविष्यत कालमा वदल |
 • न्युटनले आविष्कारहरुलाई समेटेर ‘प्रिन्सिपिया’ पुस्तक लेख |
 • न्युटनको ‘प्रिन्सिपिया’ पुस्तकलाई विज्ञान जगतमा देखा परेको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ |
 • न्युटनले विभिन्न अनुसन्धान गरे |
 • न्युटन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर छन्
 • न्युटनका महान् कार्यले हामीलाई प्रेरणा दिएको छ |

उत्तर -

 • न्युटनले आविष्कारहरुलाई समेटेर ‘प्रिन्सिपिया’ पुस्तक लेखेका हुनेछन् |
 • न्युटनको ‘प्रिन्सिपिया’ पुस्तकलाई विज्ञान जगतमा देखापरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिनेछ |
 • न्युटनले विभिन्न अनुसन्धान गर्ने छन् |
 • न्युटन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर रहने छन् |
 • न्युटनका महान् कार्यले हामीलाई प्रेरणा दिएको हुने छ |

 

Things to remember
 • It includes every relationship which established among the people.
 • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
 • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
 • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.